Amiben számíthat ránk –
az épületgépészet tervfázisai:

Épületgépészeti tervezés

A szinte önfenntartó/intelligens technológiai megoldásokkal készülő okos épületek korában a körültekintő épületgépészeti tervezés szerepe felértékelődött.

 

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

A megvalósíthatósági tanulmány célja lényegében a miértek és hogyanok megválaszolása. Azaz a beruházás előkészítésének nulladik lépéseként feltárjuk a lehetőségeket és a potenciális kockázatokat, illetve bizonyítjuk a projekt létjogosultságát, megtérülését. Ez egy rendkívül fontos mozzanat: kizárólag szakszerű felméréssel lehetséges megalapozott, ésszerű döntéseket hozni.

Koncepcióterv kidolgozása

A koncepcióterv fő célja a megrendelői igényeknek való maximális megfelelés biztosítása –mind funkcionalitásban, mind fenntarthatóságban. Tartalmazza többek között a helyszínrajzot, a szintenkénti alaprajzokat, elvi kapcsolási sémákat és alap számításokat. A koncepcióterv kidolgozása mindig a megrendelővel való folyamatos egyeztetéssel történik.

Építési engedélyezési terv

Az épületgépészeti tervezés fázisai közül az egyik legfontosabb az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, amelyet az illetékes építésügyi hatóság számára kell benyújtani. Az épületgépészeti engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza a műszaki leírást- benne az alapszámításokkal, és az energetikai számítást.

Tender terv

A koncepció teljes körű leírása nyilatkozatokkal és tételes költségvetéssel. A tender terv vagy ajánlati terv tartalmazza az alaprajzokat, kapcsolási sémákat, műszaki leírást és tételes árazatlan költségvetést.

Kiviteli terv

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a hatályban lévő kormányrendeletnek és jogszabályoknak megfelelően.191/2009. (IX.15) Korm. rendelet.Kiviteli tervdokumentáció tartalma: Kiviteli tervek- Műszaki leírás és tételes árazatlan költségvetés.

Megvalósulási terv

A használatbavételi engedély kérelemhez szükséges dokumentum, amely tartalmazza a kivitelezés során eszközölt módosításokat. A használatbavételhez az energetikai tanúsítvány benyújtása is kötelező, mint csatolandó melléklet.

Átfogó épületgépészeti rendszerek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

  • Cégünk, a Clima-Plan Consult Kft.ipari, kommunális és egészségügyi létesítmények teljeskörű tervezését végzi
  • Teljeskörű tervezést vállalunk tisztatér kialakítására, ipari elszívó rendszerek kialakítására, Atex-es környezetben, valamint technológiai hűtőrendszerek, sűrített levegőellátás, gőzhálózatok, ipari média rendszerek és különböző kezelésű vízrendszerek tervezésére.
  • A Clima-Plan Consult Kft.tervezési folyamata minden tervfázist lefed, a megvalósíthatósági tanulmánytervtől kezdve a megvalósulási tervdokumentációig.
  • A tervezési folyamatok során mindig figyelembe vesszük az MSZ, EN és DIN szabványokat.
  • Összeálltjuk a tervdokumentációt: magyar, angol és német nyelven lebonyolítjuk a tervezési egyeztetéseket.

Az általunk végzett épületgépészeti tervezés az alábbi szakágakra terjed ki:

Vízellátás biztosítása ipari épületek, középületek, társasházak számára. Korszerű, gazdaságos megoldások az optimális vízelosztás és víznyomás érdekében.

Esővíz elvezetés biztonságosan, a jogszabályoknak megfelelően. Olyan rendszert tervezünk, ami maximálisan megfelel az igényeinek, és óvja az épület állagát.
Amennyiben a terület nem rendelkezik esővíz elvezetési lehetőséggel, akkor a telken belüli szikkasztás megtervezését is vállaljuk.

Szennyvíz csatorna hálózat kiépítése a rendeleteknek és jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben szükséges egyéb műtárgyak megtervezése, úgy mint például , hogy iszap és olajfogó, átemelő szivattyú, és egyéb szűrő berendezések.
Ha a terület nem rendelkezik szennyvíz csatlakozási lehetőséggel, akkor a telken belüli szennyvíz tisztítás és közömbösítés megtervezésére is van lehetőség.

Telken belüli teljes gázhálózat tervezése a helyi szolgáltató technológiai utasításainak megfelelően. A gázszolgáltatónál engedélyeztetett tervdokumentációt adjuk át a megrendelő részére.

Égéstermék elvezetésének tervezése a helyi adottságoknak és jogszabályoknak megfelelően.

Energiahatékony fűtési rendszer tervezése az adott körülményekre optimalizálva. Hőszivattyús, fűtés, geotermikus fűtés, korszerű elektromos megoldások tervezése.

Ipari-középület-társasház-irodaház épületek, modern az adott épülethez a legjobban illeszkedő környezetbarát hűtési technológiák/rendszerek tervezése.
Célunk: a maximális komfortérzet a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett.

A maximális komfortérzet fenntartásához szükséges megfelelően előkezelt szellőző - levegő és az ahhoz tartozó szellőző rendszer tervezése.

A maximális komfortérzet fenntartásához szükséges megfelelően előkezelt szellőző - levegő és az ahhoz tartozó szellőző rendszer tervezése.

Az általános épületgépészeti tervezési feladatok mellett elektromos- és automatika, valamint sprinkler rendszerek és közműtervezéssel is bátran fordulhat hozzánk.
Ezeket a feladatokat olyan alvállalkozóknak továbbítjuk, akikkel hosszú évek óta remek üzleti kapcsolatot ápolunk – munkájuk kifogástalan minőségéért kezeskedünk.

Cégünk tervezői Felelősségbiztosítással rendelkezik